By | April 5, 2012

Di dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada Nabi SAW mengandungi sepuluh macam faedah dan mendatangkan kemuliaan, iaitu:

 • Memperolehi selawat dari Tuhan Penguasa Alam
 • Memperolehi syafaat dari Nabi SAW
 • Mendapat pimpinan daripada malaikat yang baik-baik
 • Menghapuskan dosa
 • Mendapatkan pertolongan dan tercapai keperluan hidup
 • Mempunyai pembeza dengan orang munafik dan kafir
 • Memperolehi nur lahir dan batin
 • Mendapat keselamatan daripada azab neraka
 • Membolehkan memasuki syurga
 • Memperolehi ucap selamat dari Allah

Menurut para ulama yang berdasarkan keterangan-keterangan hadis, bahawa membaca selawat kepada Nabi SAW akan memperolehi pelbagai faedah yang amat besar, di antaranya:

 1. Memperolehi limpah rahmat dari Allah
 2. Ditulis sepuluh kebajikan
 3. Dihapuskan sepuluh kesalahan
 4. Diangkat sepuluh darjat
 5. Memperolehi kesempurnaan iman
 6. Menjauhi daripada kerugian dan penyesalan
 7. Tergolong sebagai orang-orang yang soleh
 8. Mendekatkan diri kepada Allah SWT
 9. Memperolehi syafaat Nabi SAW
 10. Memperolehi hubungan yang rapat dengan Nabi SAW
 11. Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki
 12. Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa
 13. Menghapuskan dosa dan menutupkan aib
 14. Terselamat daripada kebingungan pada hari kiamat
 15. Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu bersedekah
 16. Terhindar dari kefakiran
 17. Dipandang sebagai orang yang mencintai Nabi SAW
 18. Memperolehi keberkatan dalam hidup
 19. Terhindar dari orang-orang yang bakhil
 20. Menjadikan sebab doa diterima oleh Allah SWT
 21. Memudahkan jalan bagi masuk syurga
 22. Menjadi zakat dan pembersih diri
 23. Memperolehi selawat dari Allah SWT dan para malaikat
 24. Memperolehi pujian seluruh makhluk di bumi dan langit
 25. Memenuhi hak Nabi sebagai suatu tugas ibadah
 26. Memperolehi petunjuk dan menghidupkan hati
 27. Tergolong dalam orang-orang yang tidak melupai Nabi SAW
 28. Menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di Padang Mahsyar
 29. Dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti Titian Sirat Al-Mustaqim di akhirat
 30. Terkabul segala hajat dan cita-cita
Sumber: Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam

Related Posts:

 • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *